Od:                                  Kamil Krol [stavebni.kamil@mestovyssibrod.cz]

Odesláno:                       19. června 2018 15:32

Komu:                             MěÚ Rožmberk n. Vltavou

Předmět:                        Kemp Dobiášovi

 

Dobrý den paní starostko,

dne 27.12.2017 pod č.j. 555/2018 stavební úřad obdržel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  a tentýž den pod č.j. 556/2018 žádost o stavební povolení na akci "Zázemí vodáckého kempu Rožmberk" tímto dnem bylo zahájeno SÚ  řízení. Jelikož stavba byla započata bez vydání rozhodnutí SÚ, staly se tyto žádosti zjevně bezpředmětnými a budou vzaty zpět a řízení bude zastaveno. Stavebník dne 6.3.2018 podal žádost o dodatečné stavební povolení pod č.j. 1439/2018. SÚ dne  22.3.2018 pod č.j. MEUVB-1756/2018-stav zahajuje  řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1) písm. b) stavebního zákona a zároveň dne 22.3.2018 pod č.j. MEUVB-1757/2018-stav usnesením přerušuje řízení o odstranění stavby, protože byla podána žádost o dodatečné stavební povolení. Dne 23.4.2018 SÚ pod č.j. MEUVB-2454/2018-stav vyzývá k účasti na kontrolní prohlídce která byla  stanovena na 3. května 2018 ve 13.00 hodin na místě stavby. Dne 3.5.2018 pod č.j. MEUVB-2676/2018-stav byl na místě sepsán protokol z kontrolní prohlídky a zároveň byl stavebník vyzván k bezodkladném zastavení prací na stavbě. Výzvu stavebního úřadu stavebník nerespektoval a proto SÚ dne 7.6.2018 pod č.j. MEUVB-3301/2018-stav vydává rozhodnutí  kde nařizuje zastavení všech prací na stavbě.

 Dne 6.6. 2018 pod č.j. MEUVB-3285/2018-stav oznamuje zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a zároveň nařizuje k projednání žádosti  ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na 27.6.2018.

 

--

S pozdravem

                                      Bc. Kamil Król- referent stavebního odboru

                                                            MěÚ Vyšší Brod

                                                            tel.: 380 746 464